VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Гігієнічні вимоги до розумової праці учнів

 

   Однією з головних умов забезпечення високої розумової працездатності є міцне здоров'я, значення якого часто недооцінюють батьки та учні.
   Ще видатний фізіолог М.Є. Введенський вважав, що при вмілому розподілі розумової праці можна не лише розвинути величезну за своєю продуктивністю діяльність, але й зберегти її на довгі роки, можливо, на все життя, а також зберегти високі працездатність мозку та загальний тонус організму. Дійсно, людина втомлюється не стільки від того, що багато працює, а саме через те, що працює невміло та важко.
   Необхідно пам'ятати, що найголовнішою умовою забезпечення високої продуктивності розумової діяльності є поступовість входження у процес її виконання. Встановлено, що незалежно від характеру навчальної роботи впродовж перших 45 хвилин діяльності, ступінь ефективності виконання розумової праці значно нижчий, ніж протягом другого і третього проміжків часу такої ж тривалості. Тому недоцільно на першому уроці починати виконувати завдання з найскладніших предметів, адже організм ніби поступово мобілізує та налагоджує відповідні системи на високу функціональну готовність, яка забезпечує наростання інтенсивності інтелектуальної діяльності. Триває цей період, як правило, 40-50 хвилин. Ще однією обов'язковою умовою забезпечення високої продуктивності праці є рівномірність та ритмічність розумової роботи. Таким чином, реалізація зазначеного принципу передбачає вироблення раціонального ритму, що забезпечує відповідний розподіл основних етапів діяльності протягом усього часу. Саме постійний ритм зумовлює досягнення високого рівня продуктивності праці. Підтримувати високу працездатність неможливо і без правильного чергування праці й відпочинку, а також заміни одних форм діяльності іншими.
   Розумова діяльність неможлива без напруження уваги, що, з одного боку, передбачає її зосередження на певних предметах, з іншого - її відхилення на численні суміжні об'єкти. Це дозволяє одержати додаткові відомості. Отже, дана подвійність процесу уваги породжує відносно швидку втомлюваність. Швидкості втомлюваності протистоїть усвідомлення мети, інтересу, користі та необхідності роботи, яка виконується, це збуджує й активізує увагу і пам'ять.
   Пам'ять людини покликана зберігати отриману інформацію, без чого неможливі подальше розширення й поглиблення уявлень про предмети та явища. Для раціональної організації розумової праці важливо визначити, який тип пам'яті властивий дитині. Виділяють зорову, слухову, моторну та змішану пам'ять (мал. 3).
pamjatj

Малюнок 3

   Зорова пам'ять є найпоширенішим типом і зустрічається у 75-80 % дітей. За наявності у дитини саме такої пам'яті слід мати на увазі такі моменти:
    1) у разі сприймання інформації на слух почуте слід коротко фіксувати на папері;
    2) вивчаючи навчальний матеріал, треба читати його самому;
   3) намагатися використовувати книжки і посібники, що мають ілюстрації, це допоможе краще засвоїти тему;
   4) працюючи над особистими записами, необхідно підкреслювати потрібні місця кольоровими олівцями.
   Слухова пам'ять є менш потужною. Людям, яким вона притаманна, рекомендується для більшого її розвитку:
   1) частіше слухати читання навчального матеріалу іншими;
   2) читати текст вголос;
   3) розмовляти і міркувати вголос;
   4) частіше відвідувати театр, концерти тощо.
   Моторна пам'ять полягає в тому, що людина краще запам'ятовує тоді, коли виконує ті чи інші рухи.
   При такому типі пам'яті необхідно:
   1) завжди працювати з олівцем, записувати, підкреслювати окремі місця, складати тези та конспекти;
   2) цифри, які треба запам'ятати, слід виписувати або оформлювати у вигляді таблиць, діаграм, графіків;
   3) засвоювати практичні навички в кабінетах, лабораторіях та майстернях.

Прокоментувати:

вгору