VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Джерела

 

    1. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Воєнная гигиена й зпидемиология. - М.: Медицина, 1988. - 320 с.
  2. Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого госпо-дарсько-питного водопостачання. ДСанПіН. Затв. МОЗ України 23.12.1996 р. № 383.
    3. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983. - 320 с.
    4. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.: Медицина, 1989. - 320 с.
    5. Гігієна харчування з основами нутриціології / В.І.Ципріян та ін. Навч. посібник - К: Здоров'я, 1999. - 568 с.
   6. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я. - Тернопіль-Київ-Вінниця: Лілея, 1997. - 328 с.
   7. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології; Навчальний посібник. - К.: Здоров'я, 1999. - 694 с.
    8. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Дацен-ко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с.
    9. Катернога М.Т. Українська криниця. - К.: Техніка, 1996. - П2 с.
    10. Никберг Й.Й. Гигиена лікарень. - К.: Здоров'я, 1993. - 260 с.
    11. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення / Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.94 р.

      Усі фотоматеріали використовуються з дозволу авторів та учасників.

Прокоментувати:

вгору